Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Zarządzenie nr 32/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Krakowie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu nr 17 w Krakowie.

10 maja 2020

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Krakowie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2019/2020 z dnia 8 maja 2020 r. czasowo zawiesza działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Samorządowego Przedszkola nr 17 od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.