Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wychowawcy

Klasa I - mgr Teresa Mazur

Klasa II - mgr Dorota Szlagan-Fijał

Klasa III - mgr Ewa Juścik

Klasa IV - mgr Dorota Łach

Klasa V - mgr Joanna Lewińska

Klasa VI -  mgr Małgorzata Kamzik

Klasa VII - mgr Anna Szczepanik

Klasa VIII a - mgr Ewa Trójniak-Szponder

Klasa VIII b - mgr Barbara Maziarz