Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

3.1. Wprowadzenie do programowania w języku C++

link do podręcznika
programowanie online Replit.com

1.1. Formuły i adresowanie względne w arkuszu kalkulacyjnym

plik wzory.xlsx
plik ameryka.xlsx
plik g_nieusp.xlsx