Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Kadra

 

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 6:

dr Bogdan Dobrucki

Wicedyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 6:

mgr Elżbieta Kosieniak

 

Nauczyciele:

Gr.I
mgr Dębska Urszula
mgr Myszor Grażyna
mgr Wanat Agnieszka
Gr.II
mgr Brodacka Ewa
mgr Pilikowska - Koziołek Lidia

 

Konsultacje nauczycieli dla Rodziców w roku szkolnym 2023/2024