Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

27 sierpnia 2020

Drodzy Rodzice!
Obecnie trwają przygotowania, aby z dniem 1 września, jak co roku o tej porze, powitać dzieci w progach naszego przedszkola po okresie wakacji. 

Nie będzie to z pewnością łatwy rok dla wszystkich. Dlatego też prosimy Państwa o wyrozumiałość i obdarzenie nas – pracowników przedszkola dozą zaufania. Z uwagi na stworzenie jak najbezpieczniejszych warunków dla naszych przedszkolaków w dobie panującej pandemii, ogranicza się czasowo do odwołania pobyt Rodziców/Opiekunów dzieci i osób postronnych na terenie placówki do niezbędnego minimum.

Na terenie przedszkola obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego dotyczącego dezynfekcji rąk, noszenia maseczki i dystansu społecznego.

Przedszkole będzie świadczyć opiekę dla Państwa dzieci w godz. 6.30-17.30. Proszę zadbać o mieszczenie się w poniższych ramach czasowych.

Ze względu na bezpieczeństwo od 1 września wejście do przedszkola będzie możliwe tylko i wyłącznie od ul. Sebastiana.

Listy przydziału dzieci do poszczególnych grup będą znajdowały się przy wejściu do przedszkola.

Przyprowadzanie dziecka od godz. 6.30-8.30. Prosimy o nie spóźnianie się, gdyż będzie to skutkowało dezorganizowaniem pracy w poszczególnych grupach wiekowych z uwagi na ograniczoną ilość personelu przedszkola.
Odbiór dziecka w nieprzekraczalnym czasie do godz. 17.15.

Jeżeli kilkoro Rodziców/Opiekunów przyjdzie jednocześnie, czekają na wejście do przedszkola zachowując przepisowe odległości na zewnątrz budynku przedszkola.

Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka. Jeśli będzie powyżej 37oC, dziecko nie jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego, Rodzic zabiera dziecko do domu.
Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci z objawami chorobowymi.
Rodzic zaprowadza dziecko do szatni i pomaga mu się rozebrać, zapisuje godzinę przyjścia/wyjścia dziecka na liście obecności znajdującej się w szatni przy poszczególnych grupach. Następnie zaprowadza dziecko do wyznaczonej  grupy.
Po wejściu do sali dziecko myje rączki (dezynfekuje je mydłem i ciepłą wodą).
Rodzic/Opiekun odbierający dziecko z przedszkola przedstawia się lub okazuje na prośbę pracownika przedszkola dokument tożsamości i prosi o odbiór dziecka z konkretnej grupy wiekowej.
Dziecko z przedszkola może, oprócz Rodziców/Opiekunów, być odebrane przez inną osobę pełnoletnią, upoważnioną wcześniej przez Rodziców/Opiekunów (pisemnie). 

Upoważnienie do pobrania! plik

Jeżeli u dziecka występuje alergia, to Rodzic/Opiekun zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza o występujących dolegliwościach alergicznych u dziecka.
Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie wykazywać objawy chorobowe,  zostanie odizolowane - Rodzic/Opiekun ma obowiązek odebrać telefon lub do pół godziny od telefonu ze szkoły oddzwonić oraz odebrać dziecko niezwłocznie z przedszkola. Dziecko może ponownie wrócić do przedszkola wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia rodzica, że dziecko jest zdrowe.
Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do przedszkola własnych zabawek, pluszaków, przytulanek oraz słodyczy i napojów. (oprócz tych z odzieżą na zmianę, które zostają w przedszkolu).
Zobowiązuje się Rodziców/Opiekunów do uczenia dzieci zasad higieny.

Nieobecność dziecka w przedszkolu spowodowana chorobą, w tym gorączką, torsjami, biegunką, musi być zgłoszona do przedszkola z podaniem przyczyny nieobecności (tel. sekretariat - 506 365 455, tel. przedszkole -  - 12 421 18 70 wew. 22. Ważne, gdyż codziennie będziemy monitorować stan dzieci i bezpieczne warunki przebywania dzieci i personelu w przedszkolu.

Dbamy o zdrowie dzieci i pracujących z nimi osób, więc uprzejmie Państwa proszę o zastosowanie się do powyższych ustaleń.


WAŻNE INFORMACJE
Informujemy, iż w pierwszym dniu pobytu dzieci powinny być zaopatrzone w obuwie zmienne oraz ubranie do przebrania, umieszczone w zamkniętym woreczku i pozostawione w szatni. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola będą podane na zebraniach grupowych, które ze względów bezpieczeństwa odbędą się wg poniższego harmonogramu:

28.08.2020r. o godz. 17.00 - zebranie dla Rodziców  z grupy I -  sala 01
01.09.2020r. o godz. 16.00 – zebranie dla Rodziców z grupy II - sala 01
02.09.2020r. o godz. 16.00 – zebranie dla Rodziców z grupy III - sala 01
03.09.2020r. o godz. 16.30 – zebranie dla Rodziców z grupy IV - sala 01
Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z CIVID – 19 w zebraniu może uczestniczyć tylko jeden rodzic/ opiekun dziecka. 

Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej Samorządowego Przedszkola  nr 17 http://ps17.com.pl/przedszkole/, gdyż wszelkie aktualne informacje będą tam zamieszczane.