Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Informacja dla Rodziców 6 - latków

19 maja 2020

Drodzy Rodzice dzieci z grupy IV uprzejmie prosimy o odbiór "Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej". Informację tę można odebrać na portierni w naszej szkole w godzinach pracy przedszkola 6:30 - 8:30 i 13:00 - 17:30.