Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Informacja na temat składanych wniosków

18 maja 2020

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 w Krakowie informuję, że w związku z organizacją odpowiedniej opieki w Przedszkolu Samorządowym Nr 17 zgodnie z ustalonymi procedurami i z obostrzeniami sanitarnymi oraz koniecznością zaplanowania odpowiedniej ilości posiłków na kolejny dzień - zgłaszanie wniosków  przez Rodziców o zapewnienie opieki dla dziecka w przedszkolu, powinno nastąpić w dniu poprzedzającym przyprowadzenie dziecka, najpóźniej do godziny 14:00.

W przypadku niezłożenia wniosku w odpowiednim terminie, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola w danym dniu.