Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Informacja dla Rodziców dotycząca wznowienia pracy Samorządowego Przedszkola Nr 17

13 maja 2020

Szanowni  Rodzice.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie informuje, iż otwarcie przedszkola i organizacja zajęć opiekuńczych dla dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 17 w Krakowie nastąpi w dniu 18.05.2020 r. Warunkiem koniecznym, aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych jest złożenie wniosku przez Rodziców drogą mailową na adres: sekretariat@sp16.com.pl do piątku 15.05.2020 r. do godz. 12:00.

W związku z nowymi wytycznymi zwracamy się również do Rodziców, którzy taki wniosek już wysłali, o pobranie nowego formularza, wypełnienie go  i  odesłanie na ten sam adres mailowy. Wszyscy Rodzice zobligowani są również do pobrania oświadczenia, wypełnienia i złożenia go w szkole przy pierwszym wejściu do budynku podczas przyprowadzania dzieci.

1. Wniosek - plik do pobrania!

2. Oświadczenie  - plik do pobrania!