Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu Nr 17 w Krakowie w warunkach pandemii COVID - 19

7 maja 2020

Szanowni Rodzice,
W związku z zarządzeniem nr 31/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 6 w Krakowie z dnia 6 maja 2020 r., dotyczącym wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu Nr 17 w Krakowie w warunkach pandemii COVID - 19; zwracamy się z prośbą o szczegółowe zapoznanie się z wprowadzonymi procedurami oraz wzięcie ich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wysłaniu dziecka do przedszkola, w sytuacji Państwa powrotu do pracy.