Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Zarządzenie nr 30/2019/2020

5 maja 2020

Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 w Krakowie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2019/2020 z dnia 5 maja 2020 r. zawiesza działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Samorządowego Przedszkola nr 17 od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r.

Zajęcia opiekuńcze zostaną przywrócone najprawdopodobniej 11 maja 2020 r.

Dziękujemy Rodzicom za przesłanie do sekretariatu oświadczeń dotyczących zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze. Rodzice, którzy chcieliby takie oświadczenie złożyć, powinni przesłać je do sekretariatu najpóźniej do 8 maja 2020 r. do godziny 8:00. Szczegóły dotyczące oświadczeń znajdują się w informacji dla Rodziców, zamieszczonej w aktualnościach 30 kwietnia 2020 r.