Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Informacja dla Rodziców

30 kwietnia 2020

Szanowni  Rodzice.

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie mając na uwadze komunikat Premiera RP Mateusza Morawieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie potencjalnej możliwości otwarcia przedszkoli od dnia 6 maja 2020 roku zwraca się z prośbą o informację dotyczącą ewentualnego korzystania Państwa dziecka z opieki przedszkola.

Zbierane informacje posłużą do zaplanowania organizacji pracy przedszkola z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.
Informacje należy przekazać do 4 maja 2020 roku do godz. 10.00 w formie oświadczeń na adres e-mail: sekretariat@sp16.com.pl

oświadczenie  - plik do pobrania!

UWAGA !

Zgłaszając dziecko należy wziąć pod uwagę zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz rekomendacje z jakimi zwróciło się do samorządów terytorialnych prowadzących przedszkola Ministerstwo Edukacji Narodowej stwierdzając:

„Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.”

„Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”
  

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/239619,1812,komunikat,w_krakowie_dzieci_nie_wroca_w_przyszlym_tygodniu_do_przedszkoli.html

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kraków, dnia …………………………


OŚWIADCZENIE

Jesteśmy zainteresowani możliwością skorzystania przez nasze dziecko

..…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

z zajęć opiekuńczych organizowanych przez Samorządowe Przedszkole nr 17 w Krakowie, ul. Dietla 70 od dnia ………………………………………. .

Deklarowane godziny pobytu dziecka ………………………………….,

Ilość posiłków: II śniadanie/obiad/podwieczorek (niepotrzebne skreślić)

Oświadczamy, iż w związku z wykonywaną pracą obojga Rodziców

Mama: …………………………………………………………………………………………
(nazwa zakładu pracy)

 

Tato: ……………………………………………………………………………………………

(nazwa zakładu pracy)

istnieje konieczność objęcia opieką naszego dziecka przez Samorządowe Przedszkole nr 17 w Krakowie.

...............................................

Czytelny podpis Rodziców