Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Rekrutacja do przedszkola

16 marca 2020

Szanowni Państwo.

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego FORMICO: krakow.formico.pl

Prosimy aby wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola składać drogą mailową (w formie skanu) na pocztę szkoły: sekretariat@sp16.com.pl
Będą one traktowane jak ich papierowy oryginał. 

Papierowe oryginały wniosków, prosimy dostarczyć po ponownym otwarciu ZSP6.

Aby ograniczyć wizyty Państwa w ośrodkach zdrowia informujemy, że jako dokument potwierdzający szczepienia będziemy uwzględniać oświadczenie lub książeczkę szczepień.

Więcej informacji można znaleźć na Portalu Edukacyjnym