Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018    

6 kwietnia 2017

Wypełnione deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 17, prosimy składać w sekretariacie szkoły (dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola).
Termin składania wypełnionych deklaracji od 06.04 do 13.04.2017r. jest obowiązujący, dzieci zostaną zarejestrowane w systemie elektronicznym i system w dniu 13.04.2017 zostanie zamknięty.