Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Pierwsza pomoc - warsztaty z Krakowskim Ratownictwem Medycznym

2 stycznia 2019

PIERWSZA POMOC - pokaz ratownictwa medycznego
 

Każdemu może przydarzyć się sytuacja, gdy ktoś  będzie potrzebował naszej pomocy. Dlatego warto już od najmłodszych lat rozpoczynać naukę zachowania się w takich sytuacjach i udzielania pierwszej pomocy. 

Dzieci z naszego przedszkola również miały okazję uczestniczyć w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika panią Bożenę Woźniak - Pachota  - kierownika Szkoły Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia odbyły się w naszym przedszkolu 28 grudnia 2018 r. Przedszkolaki zostały zapoznane z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej - oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja)                          i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego. Były to zajęcia nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne. Każde dziecko miało okazję wykonać                na fantomie masaż serca połączony ze sztucznym oddychaniem i uruchomić defibrylator. Połączenie zabawy z przekazywaniem istotnej wiedzy, która może uratować komuś życie - to doskonała lekcja. Wykorzystajmy zdobytą wiedzę i nie bójmy się właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Fotorelacja - zapraszamy!