Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Grupa I układa rytmy - czyli zajęcia z elementami matematyki

1 października 2018

Podczas zajęć dzieci próbowały układać elementy i obrazki według przedstawionego wcześniej wzoru. Na ilustracjach wskazywały przemienność, symboli pogody "słonecznie-pochmurnie", "ciepło-zimno"oraz rytmu dobowego - "noc - dzień". Podejmowały również próby przeliczania elementów w zbiorach. Warto jednak pamiętać ,że wszystkie te czynności mają w przedszkolu formę zabaw dydaktycznych. Zabawy matematyczne z elementami dostrzegania regularności rytmicznych pomagają w późniejszej nauce matematyki, a także wpływają korzystnie na kształtowanie umiejętności liczenia elementów. Zapraszamy do galerii do oglądnięcia zdjęć z zajęć.