Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

"Polska - mój kraj, Kraków - moje miasto" - gr.IV

26 kwietnia 2018

 23 kwietnia grupa "Sowy" rozpoczęła cykl tematyczny "Polska - moja ojczyzna". Podczas tygodnia zajęć dzieci poszerzały swoje wiadomości na temat: miejsca Polski na mapie świata, układu geograficznego naszego kraju, symboli i strojów narodowych oraz stolicy, a także na temat naszego miasta - Kraków. W trakcie zajęć słuchaliśmy legend polskich, malowaliśmy własne mapy - zaznaczając na nich najdłuższe rzeki i nasze miasto Kraków. Chcąc przybliżyć dzieciom historię naszego miasta zwiedziliśmy Barbakan i wybraliśmy się na Wawel, gdzie w drodze powrotnej mogliśmy pośpiewać krakowskie piosenki ludowe, które specjalnie dla nas zagrali Krakowiacy siedzący u stóp Wzgórza Wawelskiego. Zdjęcia można obejrzeć tutaj: BarbakanWawel.