Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Kadra

 

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 6:

dr Bogdan Dobrucki

Wicedyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 6:

mgr Teresa Mazur

 

Nauczyciele:

mgr Alicja Adamczyk

mgr Lidia Koziołek-Pilikowska

mgr Anna Ilczyszyn

mgr Ewa Brodacka

mgr Alina Pacura 

mgr Marta Bednarska