Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Rekrutacja na rok 2020/2021

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie poprzedzającym rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego (tj. 24-28 lutego 2020 r.) Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   2 – 31 marca 2020 r.  25 maja – 2 czerwca 2020 r.
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe   do 1 kwietnia 2020 r.  do 3 czerwca 2020 r.
 3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  24 kwietnia 2020 r. 17 czerwca 2020 r.
 4.  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.   27 kwietnia – 8 maja 2020 r.  18 – 25 czerwca 2020 r.
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  11 maja 2020 r. 26 czerwca 2020 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2020/2021 zostaną opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego LINK TUTAJ!


Drodzy Rodzice! 

                   
Wybór przedszkola to jedna z najtrudniejszych decyzji dla każdego Rodzica.
Wybierając przedszkole, poszukujecie Państwo miejsca bezpiecznego, które zapewnia każdemu dziecku radosne i bezpieczne dzieciństwo, nadzór nad prawidłowym rozwojem, a także budzenie i rozwijanie talentów. Nasze przedszkole wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom.
Stawiamy na bezpieczeństwo naszych podopiecznych, które gwarantuje system monitoringu działający wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Przy drzwiach zamontowane są domofony - dzięki którym wiemy, kto wchodzi do budynku. Dlatego wybierając nasze przedszkole, możecie być Państwo spokojni o bezpieczeństwo swoich pociech.

image001   

Naszym celem jest zapewnienie dzieciom warunków pobytu w przedszkolu, jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. Przestronne i kolorowe sale stwarzają dzieciom optymalne warunki do nauki i zabawy.

W naszej placówce dbamy o psychofizyczny, społeczny i emocjonalny rozwój dziecka, który niezbędny jest do podjęcia nauki w szkole.
Zapewniamy szeroką gamę zajęć dodatkowych: język angielski, szachy, robotyka, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne oraz rytmiczno-muzyczne. Wspierają one wszechstronny rozwój dzieci, ale również pomagają dzieciom odkryć zainteresowania oraz rozwinąć talenty.

 

   

Nasze przedszkole wyposażone jest w urządzenia do oczyszczania powietrza z filtrami HEPA, dzięki którym dzieci mają możliwość oddychania w salach świeżym powietrzem. Urządzenia są również przyjazne dla dzieci z problemami alergicznymi.

Dla naszych podopiecznych oferujemy zdrowe i smaczne jedzenie. Wszystkie posiłki przyrządzane są w naszej szkolnej kuchni. Dbamy, aby potrawy serwowane naszym przedszkolakom posiadały wszystkie składniki, niezbędne dla zdrowego rozwoju. Uwzględniamy także potrzeby żywieniowe dzieci alergicznych.

 

Serdecznie zapraszamy!