Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Jadłospis

W niniejszym jadłospisie wyróżniono substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji zgodnie z załącznikiem II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia
25 października 2011 r.

 

 W niniejszym jadłospisie wyróżniono substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji zgodnie z załącznikiem II do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

 

 

Odliczenia za obiady będą dokonywane tylko i wyłącznie po zgłoszeniu nieobecności dziecka do godz. 8.00 w danym dniu  do Sekretariatu szkoły tel. (12) 421-18-70 lub 506-365-455. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności opłata nie jest zwracana.